עמוד הרשמה לקייטנות

פרטי הנרשם


הצהרות ואישורים


הנני מצהיר כי בני/ בתי כשירים ויודעים לשחות

הנני מאשר/ת שימוש בתמונות בני/בתי המצולמות ע"י מועדון הגלישה הישראלי. השימוש בתמונות יעשה באופן שלא יפגע בצנעת הפרט!

הערות ופרטי בריאות (אם יש)


פרטי המשלם/מצהיר


בסימון תיבה זו הינך מצהיר/ה על נכונות הפרטים. סימון בתיבה הינו תחליף לחתימתך על טופס מודפס

לרישום סופי ותשלום, נציגינו יפנה אליכם תוך עד 24 שעות.