עמוד הרשמה לקייטנות

פרטי הנרשםעבור קייטנת קיץ 2017


הצהרות ואישורים


הנני מצהיר כי בני/ בתי כשירים ויודעים לשחות

הנני מאשר/ת שימוש בתמונות בני/בתי המצולמות ע"י מועדון הגלישה הישראלי. השימוש בתמונות יעשה באופן שלא יפגע בצנעת הפרט!

הערות ופרטי בריאות (אם יש)


פרטי המשלם/מצהיר


מדיניות ביטול -משבוע לפני המועד חיוב של 400 שקלים.  ביטול במהלך  הקייטנה, 400 שקלים ועל כל יום של קייטנה 200 שקלים נוספים.

בסימון תיבה זו הינך מצהיר/ה על נכונות הפרטים.

סימון בתיבה הינו תחליף לחתימתך על טופס מודפס.

 

לרישום סופי ותשלום, נציגינו יפנה אליכם תוך עד 24 שעות.