ניקול זוהר

בת 24, גולשת כ 10 שנים, גלשה בקוסטה ריקה, ברזיל, ארגנטינה וסרי לנקה.” לימוד גלישה בשבילי הוא מעבר לעוד סתם אימון הוא העברת דרך חיים, ברגע שאני מלמדת מישהו את הדבר שעושה לי הכי טוב בחיים ויעשה גם לו…נותן סיפוק אדיר”.