עדן גרשון

גיל 25 , גולשת מגיל 15 ,מדריכה במועדון הגלישה הישראלי משנת 2012, טיולי גלישה ,במרכז אמריקה :קוסטה ריקה, ניקרגואה, אל סלבדור, מקסיקו וכן בניו זינלד ואוסטרליה, גולשת גופי.