שאול זינר

נשיא מועדון הגלישה הישראלי , הגולש הראשון בישראל, היה מציל בחופי תל אביב במשך 38 שנה. בן 74 איש ים כל חייו, גולש אגדי ,יקיר העיר תל אביב.